O ALS

alespoň ve stručnosti:

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je progresivní nervosvalové onemocnění, které postihuje motorické nervové buňky (tzv.motoneurony) v mozku a míše. Pokud tyto motoneurony nefungují nebo odumřou, mozek nedokáže ovládat svaly a jejich pohyby. Svaly postupně slábnou a atrofují. Jedná se o nemoc, na kterou dosud neexistuje kauzální léčba; v posledních letech však ve vědě došlo k několika klíčovým objevům a velmi intenzivní výzkum nadále probíhá.

Odhadovaná incidence onemocnění jsou 2 případy na 100 000 obyvatel za rok. Vztáhneme-li tato data na Českou republiku, přibude u nás každý rok okolo 200 nových nemocných s ALS. Prevalence onemocnění se odhaduje na 6-8 případů na 100 000 obyvatel. Asi 5-10 % ALS případů je familiárních, to znamená, že se onemocnění vyskytuje u více rodinných příslušníků a může být dědičné.DĚKUJEME spolku ALSA za pomoc s vytipováním protagonistů pro náš dokumentární film! Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály,jejímž prvořadým cílem je pomoc pacientům a jejich rodinám v bojis tímto nevyléčitelným, smrtelným onemocněním.Spolek nabízí poradenství, konzultace i pomoci s vyřizováním příspěvků a pomůcek. Více na www.zsalsa.cz.